English български език ελληνικά Deutsch Français Türkçe Русский язык
Изберете Език >> Villa Strasov
Villa Strasov Villa Strasov
Villa Stresov – Your Bulgarian Hiking Adventure Home!


КОЛЕДА В БОРОВЕЦ

Коледен пакет за до 10 човека. Включва традиционна Коледна вечеря, разходка с шейна, вино, празнична украса, подаръци и много изненади. [ДЕТАЙЛИ]

Посрещане на Нова Година

Какъв по-добър начин да започнете Новата Година от насладата от зимното велик-олепие на Рила в 5-звездна луксозна Вила. [ДЕТАЙЛИ]


КОЛЕДА В БОРОВЕЦ

Коледен пакет за до 10 човека. Включва традиционна Коледна вечеря, разходка с шейна, вино, празнична украса, подаръци и много изненади. [ДЕТАЙЛИ]

Посрещане на Нова Година

Какъв по-добър начин да започнете Новата Година от насладата от зимното велик-олепие на Рила в 5-звездна луксозна Вила. [ДЕТАЙЛИ]


КОЛЕДА В БОРОВЕЦ

Коледен пакет за до 10 човека. Включва традиционна Коледна вечеря, разходка с шейна, вино, празнична украса, подаръци и много изненади. [ДЕТАЙЛИ]

Посрещане на Нова Година

Какъв по-добър начин да започнете Новата Година от насладата от зимното велик-олепие на Рила в 5-звездна луксозна Вила. [ДЕТАЙЛИ]


КОЛЕДА В БОРОВЕЦ

Коледен пакет за до 10 човека. Включва традиционна Коледна вечеря, разходка с шейна, вино, празнична украса, подаръци и много изненади. [ДЕТАЙЛИ]

Посрещане на Нова Година

Какъв по-добър начин да започнете Новата Година от насладата от зимното велик-олепие на Рила в 5-звездна луксозна Вила. [ДЕТАЙЛИ]
Book Your Room Now Villa Stresov Rates Home Villa Fact Sheet About Villa Stresov Guest Testimonials Contact Villa Stresov

Lake Iskar :: Bulgaria's Largest Inland Lake

Borovets Villa Vacation Rental

Summer Fun on Lake Iskar for the Entire Family

Driving Map & Directions >>

Lake Iskar is Bulgaria's largest inland lake and can be likened to an inland sea in fact. Stretching for 15kms along the main Sofia-Borovets road, it is an impressive sight. Being 30kms south of Sofia, it means that the lake is a magnet for tourists, particularly in summer time. In summer and particularly at weekends, the sides of the Samokov-Sofia road will be lined with tourists having picnics, enjoying swimming and boating etc.

The most popular restaurant has a large terrace where you can enjoy the fabulous cuisine and gaze out over the breathtaking view of Lake Iskar

It without a doubt adds to the total all year dimension to the beautiful Borovets region. Why go to the coast when you have the sea AND skiing here?! Just 30 mins from Sofia, the location is spot on as there is public transport (bus stops at a number of places on the route) and you access Sofia, Samokov and Borovets.

With private coves and bays, you will have many choices when trying to find a private area to spend a few hours with family and friends. The most popular restaurant has a large terrace where you can enjoy the fabulous cuisine and gaze out over the breathtaking view of Lake Iskar.

Boat Rentals & Wind Surfing

Nearby, boats and pedalos can be rented and you can take a trip right out into the lake. Because the weather is very moderate here and the lake is well protected from the elements, you will very rarely have waves. This makes boating particularly good for those who are inexperienced or with families.

For those wanting something a little more extreme, windsurfing is done further down the lake (near the Sofia side). This is not done all year round (due to some ice in deep winter) but from about April until October, it should not be a problem to windsurf. Other watersports like jet-skiing, water-skiing are also readily available.

Horseback Riding, Hiking & Jeep Safaris

Near to Lake Iskar are the famous Iskar stables. Here you can take horse-rides around the lake and also up into the Iskar mountains with qualified instructors. The four day trip that the stables offer is a truly great experience- you visit everywhere from Lake Iskar to the Seven Rila Lakes and the Rila Monastery. Jeep safaris are also on offer in the region and you can visit parts of the lakes that are particularly hard to access, particularly on the Ihtiman side which is virtually untouched.

A good challenge for any keen mountain walker is a trip around the lake. This normally takes about two days due to the sheer scale of the lake but on the Ihtiman side, it is unlikely you will meet anyone, the vistas are breathtaking and there are plenty of places suitable to camp.

Lake Iskar is probably the fishing mecca of Western Bulgarian!

Fishing in Pristine Lake Iskar

Lake Iskar is probably the fishing mecca of Western Bulgarian! All year you will find keen fishermen on the shores and in summer time, with the beautiful weather, there is even more. Because Lake Iskar is completely free of pollutants is constantly supplied with fresh clean water, fish thrive in the lake, particularly trout, bream, pike and carp, which have been known to grow to very substantial sizes. The majority of fishing is done in the Lavandula region, at the Samokov end of the lake.

Езерото Искър :: най-голямото вътрешно езеро в България

Ваканция в Боровец

Забавление през лятото на езерото Искър за цялото семейство.

Езерото Искър е най-голмото вътрешно езеро в България и всъщност може да бъде определено като вътрешно море. То е забележително и заради това, че то се разпростира на 15км по протежението на главния път между София - Боровец.Това, че се намира на 30км южно от София означава, че то е магнит за туристи, особено през летните месеци. През лятото и особено през уикендите, пътят между Самоков и София е осеян с туристи, които си правят пикници, отдават се на плуване и каране на лодки и др.

Най-популярният ресторант там има огромна тераса, където можете да се насладите на невероятната кухня и да се любувате на смайващата гледка към езерото Искър

Без съмнения то се вписва в цялостните годишни измерения на региона на Боровец. Защо да ходите на море, когато то самото е тук заедно със ските?! Само на 30 минути от София, мястото е възлово поради градския транспорт, чрез който то е достъпно (има автобусни спирки на много места по пътя).

Със своите малки заливчета, вие ще имате много възможности за избор на уединено място, където да прекарате малко време със своето семейство или приятели. Най-популярният ресторант там има огромна тераса, където можете да се насладите на невероятната кухня и да се любувате на смайващата гледка към езерото Искър.

Наем на лодки & Уинд Сърфинг

Могат да бъдат наети лодки и или водни колелета, с които да се повозите в езерото. Тъй като времето е умерено и самото езеро е много добре защитено, много малка е вероятността да има вълни. това прави карането на лодки достатъчнио лесно за тези, коиот са неопитни или са дошли да се позабавляват със семействата си.

за търсачите на силни усещания, уиндсърфингът се провежда в долната част на езерото (откъм София). Това е сезонен спорт, който се провежда от Април до Октомври. Други водни спортове, като водни ски, също са достъпни.

Езда, Катерене & Сафари с джипове

Близо до езерото Искър се намират известните Искърски конюшни. Можете да се отправите на разходка с коне около езерото, а също така и в планината, но с квалифицирани инструктори. 4-дневното пътуване, което се предлага от конюшнитее наистина невероятно преживяване - похода минава през езерото Искър, Седемте рилски езера и Рилския Манастир. Сафаритата с джипове също са възможни в региона, като ще се стигне до места от брега на езерото, които са трудно достъпни, от страната на Ихтиман.

Добро предизвикателство за всеки запален планинар е и походът около езерото. Това обикновено отнема около два дена, в зависимост от стръмнините около езерото, пътеките са смайващи и има много подходящи за лагер места.

Езерото Искър е най-вероятно меката на риболова в западна България!

Риболов на Езерото Искър

Езерото Искър е най-вероятно меката на риболова в западна България! Целогодишно можете да видите страстни рибари по бреговете. Тъй като около езерото няма източници на замърсяване, водата в него постоянно е чиста, рибата добре се развъжда в езерото, особено пъстърва, bплатика, щука и шаран, за които е известно, че добиват доста внушителни размери. Най-добър за риболов е регионът Лавандула, откъм Самоков.


top
Copyright 2019 by Stresov International. All rights reserved.